نرم افزار اسلیم فیت از یک الگوی درمانی پیشرفته بهره می گیرد، در این روش، آنالیز پزشک و اپراتور، مهم ترین بخش درمان است که بر پایه الگوی پیشنهادی اسلیم فیت انجام می شود.

این دستگاه دارای هندپیس ارگونومیکی است که می توان سری های چندگانه را به آن متصل کرد. این سری ها CRG نام دارند که دارای ۴ مدل “ماژول” هستند. هر کدام از آن ها به سیستم خنک کننده CJ مجهز است که هوای فشرده سرد را درست به محل اثر رادیویی می افشاند و این باعث سرد شدن منطقه مورد درمان می شود و دستاوردهای زیر را به همراه دارد:

– درمان با انرژی بالاتر را ممکن می سازد.

– درمان را بسیار راحت و بدون درد می کند.

– اثرات عمقی را افزایش می دهد.

– امکان سوختگی و آسیب های سطحی احتمالی را کاهش می دهد.