کلیه حرکات و فعالیت ها و روش هایی که برای رفع ضعف های جسمانی و عضلانی و ارگانیکی و هماهنگی به کار می رود حرکات اصلاحی نامیده می شود.
با توجه به اینکه حرکات اصلاحی یکی از شاخه های مهم در تربیت بدنی محسوب می شود توجه به آن از هر نظر یک ضرورت است ولی متاسفانه تاکنون در ایران در این زمینه که مربوط به رفع و اصلاح ضعف های جسمانی کودکان و نوجوانان می باشد تحقیقات لازم به عمل نیامده و به طور دقیق نمی توان گفت چند درصد کودکان و نوجوانان ایرانی به ضعف پا و ستون فقرات مبتلا هستند.

موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی، بررسی ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی سیستم اسکلتی، عضلانی و مفصلی افراد جامعه است که عموما به دلایلی چون عادات حرکتی نامناسب، فقر حرکتی، شرایط نامناسب محیطی به ویژه در دوران کودکی و سنین رشد بروز کرده که امکان بهبود و اصلاح از طریق حرکات جبرانی و ورزش های درمانی وجود دارد.

در انجام تمارین حرکات اصلاحی باید به چند نکته توجه د اشت:
– آگاهی از اثرات حرکات
– انتخاب بهترین و مفیدترین وسیله
– اراده قوی و مقاومت مداوم در اجرای حرکات

تماس اضطراری        ۰۲۱-۴۴۴۱۸۹۱۰