فیزیوتراپی یا فیزیک درمانی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی- ماهیچه ای- اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است. در این روشها از ورزش، نور، پرتوهای فرابنفش و فرو سرخ، گرما و جریان برق استفاده می شود. فیزیوتراپیست ها معمولا مشکلاتی…

کمر درد، مثل سرماخوردگی است. درواقع هزار و چند دلیل برای سرماخوردگی وجود دارد و درمان هرکدام هم یک چیز است. کمردرد هم به هزار و چند دلیل رخ می دهد که تشخیص قطعی اش به عهده پزشک متخصص است. به خصوص اگر کمر دردی بیشتر از یک ماه طول بکشد، نباید بی خیال بود…

تماس اضطراری        ۰۲۱-۴۴۴۱۸۹۱۰